Już 3 września specjalizująca się w organizacji biegów górskich FUNDACJA NA RATUNEK wystartuje z premierową edycją Europejskiego Festiwalu Biegowego w Krynicy-Zdroju. Będą to pierwsze tego typu zawody w Polsce, a jednocześnie w Europie Wschodniej, gdzie łączna pula nagród to ponad ćwierć miliona zł, a wygrana za I miejsce w biegu głównym to 10000 zł zarówno w kategorii mężczyzn, jak i kobiet. Zawody odbędą się pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego, Miasta Krynica -Zdrój oraz Uzdrowiska Krynica-Żegiestów. Organizator główny przewiduje się, że impreza może zgromadzić ok. 2 tys. uczestników, a na stracie poszczególnych dystansów spotkają się nazwiska czołowych ultramaratończyków i biegaczy górskich – nie tylko z Polski.

I edycja Europejskiego Festiwalu Biegowego to w Polsce nie lada gratka dla pasjonatów biegów górskich i trailowych. Trasy festiwalu poprowadzone będą przez malowniczy Beskid Sądecki (m.in Jaworzyna Krynicka i Hala Łabowska) oraz Beskid Niski (m.in Lackowa i Łan). Podczas zawodów rozegranych zostanie łącznie pięć biegów, cztery o charakterze górskim, w tym dwa na dystansach ultramaratońskich oraz dziesięciokilometrowy bieg uliczny:

Krynicka Setka, dystans: 100 km (bieg główny)

Aria Kiepury, dystans: 60 km

Powrót Nikifora, dystans: 43 km

Słotwiny Arena, dystans: 20 km

Małopolska Rekordowa Dycha, dystans: 10 km (bieg uliczny)

Starty wszystkich biegów planowane są na 4 września br.

Ponadto festiwalowi towarzyszyć będą biegi dla dzieci, w wieku szkolnym i przedszkolnym. Wyróżniającym punktem w harmonogramie będą wydarzenia towarzyszące w postaci tematycznych prelekcji, warsztatów oraz atrakcje zarówno dla dorosłych, jak i najmłodszych gości. Zapisy on-line trwają do połowy sierpnia, natomiast na poszczególne dystanse będzie można zapisać się również na miejscu – w biurze zawodów. Ceny pakietów są symboliczne –zaczynają się od 50 zł, w zależności od dystansu.

FUNDACJA NA RATUNEK od 2015 roku stanowi mocną część sceny górskich sportów wytrzymałościowych, zarówno poprzez organizację własnego cyklu biegów, wspieranie innych partnerów, jak i dzielenie się pasją ze sportowcami, nie tylko na poziomie zawodowym ale także amatorskim. Od lat podnosi poprzeczkę w świecie biegów górskich, dokładając wszelkich starań aby zawodnicy podejmujący wyzwanie kosztowali zarówno smaku rywalizacji, jak i przygody. Wielokrotnie trasy organizowanych zawodów były miejscem pierwszych życiowych startów i debiutów na dystansach ultramaratońskich, niejednokrotnie poziom trudności poszczególnych dystansów szlifował talenty – nazwiska dziś należące do elity polskich biegaczy.

Dzięki naszym imprezom pokazujemy, że pokonywanie żmudnych podejść, podbiegów czy mierzenie się z wymagającymi przewyższeniami może sprawiać przyjemność – dostarczać wyjątkowych emocji, które nie kończą się tuż po przekroczeniu linii mety. 

Europejski Festiwal Biegowy to zupełnie nowa koncepcja, świeży i odważny projekt – dlatego jesteśmy dumni, że to my poprowadzimy pierwszą tak prestiżową imprezę na biegowej mapie Polski. Działamy już̇ prawie 6 lat, a to co jest mocną stroną naszego zespołu to fakt, że tworzą go profesjonaliści w swoim fachu, a jednocześnie znający biegowy świat od własnej podeszwy. Razem rozwinęliśmy skrzydła i dążyliśmy do wypracowania  własnych standardów. Z doświadczenia wiemy, że kluczowym składnikiem każdej imprezy jest budowanie długotrwałej relacji z naszymi zawodnikami, dlatego podczas zawodów towarzyszymy naszym biegaczom w każdy możliwy sposób staramy się być „obecni”, od odebrania pakietu po przybicie „piątki na mecie” i wręczenie medalu, a nie jednokrotnie na długo przed i po zawodach – komentuje Sławomir Konopka – Prezes FUNDACJI NA RATUNEK.

tekst: S.WS.

 

THE FIRST EDITION OF THE EUROPEAN RUNNING FESTIVAL WITH A TOTAL PRIZE AMOUNT OF NEARLY A QUARTER OF A MILLION ZLOTYS WILL START IN KRYNICA-ZDRÓJ IN SEPTEMBER

On September 3rd, ‘’Fundacja Na Ratunek’’ (For Rescue Foundation), which specializes in organizing mountain runs, will launch the first edition of the European Running Festival in Krynica-Zdrój. It will be the first competition of this type in Poland (and at the same time in Eastern Europe), where the total prize pool is close to a quarter of a million PLN. What is more the prize for the first place in the main race is 100000 PLN in both men’s and women’s categories. The competition will be held under the patronage of the Marshal of the Małopolska Region together with the Town of Krynica-Zdrój and the Krynica-Żegiestów Health Resort. The organizer expects that the premiere edition of the event may gather about 2 thousand participants. Furthermore the names of the leading ultramarathon runners and mountain runners – not only from Poland – will meet at the starting line of each distance.

The first edition of the European Running Festival is a remarkable chance for mountain and trail running enthusiasts in Poland to take part in a unique event. The festival routes will lead through the picturesque Beskid Sądecki region (including Jaworzyna Krynicka and Hala Łabowska) and Beskid Niski region (including Lackowa and Łan). A total number of five runs will be held during the competition, four of which are mountain type, including two ultramarathon distances and a 10-kilometer street run:

Krynicka Setka , distance: 100 km (main run)

Aria Kiepury, distance: 60 km

Return of Nikifor, distance: 43 km

Słotwiny Arena, distance: 20 km

Małopolska Rekordowa Dycha, distance: 10 km (street run)

Starts of all runs are planned on 4th September this year.

In addition, there will be races for both school and preschool children. Accompanying events in the form of thematic lectures, workshops and attractions for both adults and the youngest guests will also make a very important feature in the festival’s schedule.

Enrolment until 29th August 2021

Very attractive prices of the starting packets

FUNDACJA NA RATUNEK (For Rescue Foundation) has been a key organizer on the mountain endurance sports scene since 2015. It all happened due to organizing its own series of runs, as well as supporting other partners and sharing its passion with athletes not only at the professional but also at the amateur level. The foundation has been successfully developing in the world of mountain running, making every effort to ensure that the competitors taking up the challenge taste both the rivalry and the adventure. Many times the routes of organized competitions were the place of first life starts and debuts on ultramarathon distances, many times the level of difficulty of particular distances paved the way for some big talents – names belonging today to the elite of Polish runners.

Thanks to our events we show that overcoming arduous ascents, descents or challenging climbs can be fun as well as can provide unique emotions that do not end just after crossing the finish line.

European Running Festival is a completely new concept, a fresh and bold project – that is why we are proud to be the ones who will conduct this first prestigious event on the Polish running map. We have been operating for almost 6 years and the strength of our team is the fact that it consists of professionals knowing the running world extremely well. Together we have spread our wings and strived to develop our own standards. We know from experience that the key ingredient of any event is building a long-term relationship with our competitors, which is why during the competition we accompany our runners in every possible way. We simply try to be „present”, from collecting the packet to high-fiving them at the finish line and handing them the medal.