Zespół UltraWomen

Sylwia Wojtowicz-Sander

Redaktor naczelna

Aleksandra Grochowska

Redaktor prowadzący

Marta Małysz

Redaktor prowadzący

Monika Dratwa

Fotograf

Barbara Świerc

Social media

Eksperci

dr med. Dalia Chrzanowska

medycyna estetyczna & dermatologia

mgr Paula Foryś

kosmetologia

mgr Elżbieta Antosiewicz

kosmetologia & fizjoterapia