Aż 72% młodych ludzi deklaruje świadomość, że to w ich pokoleniu jest nadzieja na zbudowanie lepszego świata. Brakuje im jednak wiary we własną sprawczość — ich działanie to przede wszystkim zmiana codziennych indywidualnych wyborów, a nie tworzenie rewolucji*. Są indywidualistami, chcą żyć w zgodzie ze swoimi wartościami i szukają sposobów do wyrażania siebie, ale jednocześnie potrzebują przynależności do grupy oraz akceptacji. W kontrze do stereotypów, 54% z nich deklaruje dużą potrzebę kontaktów offline**. Te informacje napawają nas nadzieją, że wśród nas rosną młodzi, wartościowi ludzie. Dlatego chcemy Wam przedstawić nowy program społeczny, stworzony przez Anię Lewandowską.


 

Program Active8 with Ann został stworzony przez Annę Lewandowską i Fundację Zwolnieni z Teorii. Jest fantastyczną odpowiedzią na potrzeby młodego pokolenia. Pod okiem specjalistów, zespoły będą pracować nad stworzeniem skutecznych rozwiązań w 8 obszarach tematycznych, które wpłyną na zmianę nawyków Polek i Polaków na zdrowsze. Sylwia Wojtowicz-Sander, redaktor naczelna UltraWomen, jako ekspertka jest jedną z mentorek programu i prowadzi zespół z obszaru 2: zdrowe odżywianie. W tym zakresie wspiera uczestników swojego zespołu przez cały czas trwania projektu.

Pomysłodawczyni programu, Anna Lewandowska, od wielu lat edukuje, inspiruje i motywuje swoją społeczność, zgromadzoną w social mediach, do dbania o zdrowie. Active8 to kolejny krok – krok w przyszłość, stwarzający młodym ludziom możliwości działania i przekucia ich pomysłów w realne zmiany społeczne w obszarze zdrowego stylu życia. W ramach programu uczestnicy otrzymają od organizatorów komplet narzędzi, niezbędną merytorykę i bieżące wsparcie. Czyli wszystko, co potrzebne, by działać! A w działaniu poprowadzi ich platforma zwolnienizteorii.pl, na której już od 10 lat uczniowie i studenci zdobywają wiedzę i wykorzystują ją w praktyce, tworząc własne projekty społeczne. Dodatkowo przez cały okres trwania programu, zespoły będą miały także opiekę dedykowanego, doświadczonego mentora i możliwość konsultacji z ekspertami w ramach ich specjalizacji. 

“Bardzo się cieszę z nawiązanego partnerstwa z Fundacją Zwolnieni z Teorii oraz koncepcji programu, którą wspólnie stworzyliśmy. Zapraszam do działania wszystkich zaangażowanych młodych ludzi, by wspólnie z nami zrealizowali projekty, które długoterminowo pomogą tysiącom Polaków w dbaniu o zdrowie. Aż 72% młodych deklaruje świadomość, że to w ich pokoleniu jest nadzieja na zbudowanie lepszego świata. Brakuje im jednak wiary we własną sprawczość. Active8 to realna szansa na przekucie pomysłów w projekty, mające wpływ na otoczenie. Jednocześnie jestem dumna z grona ekspertów i mentorów, którzy dołączyli do naszego programu i będą wspierać swoją cenną wiedzą i doświadczeniami wszystkie zespoły” – mówi Anna Lewandowska.

“Misja, która przyświeca Annie Lewandowskiej, przemawia również do dużej grupy ambitnej młodzieży. Wierzę, że wspólnymi siłami mogą zmienić nawyki tysięcy Polek i Polaków na zdrowsze. Myślę tak, bo od 10 lat obserwuję, że pokazanie młodzieży odpowiednich narzędzi i możliwości wystarczy, by tworzyli inicjatywy z ogromnym wpływem społecznym. W tym działaniu ważne są także kompetencje i doświadczenie, które zdobywają i wykorzystują później na rynku pracy. Dlatego cieszę się, że będą mogli zdobywać doświadczenie, robiąc wiele dobrego pod okiem najlepszych specjalistów z wielu branż” – mówi Paula Bruszewska, Prezeska Fundacji Zwolnieni z Teorii.

Rozpoczęta właśnie edycja programu Active8 potrwa aż do października. Dla uczestników zostały zaplanowane dwa spotkania w Warszawie oraz dwa zjazdy w online. Pierwsze spotkanie, tzw. “Ideathon”, odbyło się już 17 kwietnia. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać inspirujących wystąpień, poznać się z mentorami i ekspertami oraz zaplanować prace projektowe. W październiku odbędzie się kolejne spotkanie, podczas którego zespoły zaprezentują rezultaty swoich działań i zostaną nagrodzone przez organizatorów. Każdy uczestnik otrzyma międzynarodowy certyfikat potwierdzający zdobyte w trakcie realizacji projektu kompetencje, wydany przez Project Management Institute ATP. 

Tematy realizowane podczas projektu

Zespoły zrealizują projekt w temacie, który jest im bliski. Będzie to 1 z 8 obszarów, kluczowych w holistycznym dbaniu o zdrowie: 

  1. Regularna aktywność fizyczna 
  2. Zdrowe odżywianie 
  3. Równowaga psychiczna 
  4. Skuteczny odpoczynek 
  5. Kontrolowanie zdrowia 
  6. Higiena cyfrowa 
  7. Uważność na innych 
  8. Kształtowanie nawyków 

Magazyn UltraWomen sprawuje patronat medialny nad programem Active8. Trzymamy kciuki za zespoły i życzymy powodzenia!

 

* dane z raportu „Jak zrozumieć dziś pokolenie jutra”
** dane z raportu „Generacja Z Rzeczywistość młodych w kontrze do utrwalonych stereotypów”

 

Organizatorzy 

Anna Lewandowska – promotorka zdrowia, trenerka i bizneswoman, która inspiruje miliony Polek i Polaków.
Sport był obecny w jej życiu od dzieciństwa. Zaczęła trenować karate w wieku 11 lat i zdobyła kilkadziesiąt medali – na mistrzostwach Polski, Europy i świata. Zdrowy styl życia zgłębia także naukowo. Z wykształcenia jest menadżerką sportu oraz specjalistką ds. żywienia, a do tego systematycznie poszerza swoją wiedzę. Aktualnie koncentruje się na 5 własnych firmach, które działają w obszarze wellbeingu i udostępniają Polkom i Polakom rozwiązania ułatwiające budowanie dobrych nawyków. Wykorzystuje pełnione przez siebie role i medialność, by inspirować do dbania o zdrowie, ale także wspierać społeczne inicjatywy. Obserwuje, że kolejne pokolenia są coraz bardziej świadome i odważne, dlatego stworzyła Active8. Chce wspierać młodzież w rozwoju, budować sprawczość i dać im jak najlepsze możliwości do pracowania nad tematami, które są im bliskie. 

Fundacja Zwolnieni z Teorii – największa w Polsce, praktyczna olimpiada, w której od 10 lat licealiści/-stki i studenci/-tki realizują własne projekty społeczne. W ten sposób młodzi ludzie co rok działają na rzecz milionów beneficjentów, rozwiązując problemy społeczne, które ich poruszają m.in. w temacie zdrowia czy ekologii. Realizują zbiórki charytatywne, wydarzenia, kampanie, a nawet tworzą rozwiązania technologiczne. Działając w praktyce, zdobywają niezbędne na rynku pracy kompetencje, takie jak: zarządzanie projektami, praca w zespole, przywództwo, kreatywność, czy krytyczne myślenie. Każdy, kto ukończy projekt, dostaje międzynarodowy certyfikat z zarządzania projektami wydany przez PMI ATP, potwierdzający zdobyte umiejętności. Do tej pory udział w Olimpiadzie rozpoczęło około 135 tysięcy uczestników, a ponad 28 tysięcy z nich ukończyło swój zespołowy projekt.